tweets

meer tweets

actueel

Natuurkunst Drenthe maakt kans op extra gelden van Rabobank Emmen-Coevorden

9 januari 2014

Rabobank Emmen-Coevorden stelt jaarlijks een deel van haar nettowinst ter beschikking aan het Rabobank Stimuleringsfonds – hieruit kunnen verenigingen en stichtingen gelden aanvragen. Voor het GreenArtSpot project in Dalen heeft Natuurkunst Drenthe 1000 euro ontvangen in 2013.

Dit jaar heeft de Rabobank een extra bedrag van €10.000,- beschikbaar gesteld. Uit alle verenigingen en stichtingen die in het afgelopen jaar een bijdrage hebben ontvangen heeft onze klankbordgroep een selectie gemaakt. De geselecteerden maken kans op een extra bijdrage voor de clubkas. De Rabobank klanten kunnen door een online stemming aangeven welke vereniging of stichting zij een extra bedrag gunnen. Deze verkiezing zal in maart 2014 op de Rabobank website staan en toegankelijk zijn voor al haar klanten.
In ons ledenmagazine Dichterbij, op onze website en in andere communicatiemiddelen zullen wij uiting geven aan deze verkiezing en onze klanten op de hoogte stellen.

Klanten kunnen in 4 categorieën een stem uitbrengen (sport, zorg, cultuur en maatschappij), de drie meest gekozen verenigingen/stichtingen in een categorie ontvangen een mooie bijdrage.
Om zoveel mogelijk stemmen te krijgen adviseren wij u natuurlijk ook om deze actie bekendheid te geven bij al uw leden. Als zij klant van de Rabobank zijn kunnen ze een stem brengen.

 

Terug naar overzicht