Verlaten grenzen

Salah Saouli

Mijn artistieke werk wordt gevormd door mijn interesse in een aantal thematische focussen, gerelateerd aan hedendaagse beleving: interculturaliteit, identiteit en het bestaan, stedelijkheid en het geheugen, natuur en perceptie, macht en geweld. Mijn aanpak is interdisciplinair en ik ontwikkel voortdurend nieuwe projecten met betrekking tot deze thema's, waarbij ik probeer om bij elk nieuw werk een ander aspect te onderzoeken.

Mijn keuze voor artistieke media is nauw verwant aan het thema waar ik mee werk en met zorg gekozen op basis van geschiktheid. Ik zie mijn gehele artistieke productie als onderling verbonden, waarbij elk afzonderlijk project een groot aantal verbindingen met andere projecten biedt, en zo een wortelstok van betekenis vormt.

Het kunstwerk 'Verlaten grenzen' is gemaakt van honderden rode takken, hangend aan de onderste takken van de boom in collineaire volgorde , wat een structuur van menselijke invloed op de natuurlijke omgeving voorstelt. In pionerende landbouwculturen, speelt uitbreiden van de grenzen van menselijke aanwezigheid verder en verder in maagdelijk land (de 'verovering van nieuwe grenzen') een centrale rol in het culturele zelfbeeld. Evenals de eerste sporen van menselijke aanwezigheid in een nieuwe omgeving, steken de rode takken uit als een uiting van de actieve invloed op de natuur die de mens heeft; een schaduw en een herinnering aan de aanwezigheid die wanneer eenmaal gevestigd, een diepe invloed heeft op de omgeving, waardoor er minder ruimte over blijft voor de natuur om te bestaan op haar eigen grond.