Trust me!

Martine de Jong - Nederland

Haar werk gaat vaak over: Het denken, denkprocessen en groeiprocessen. De onvoorspelbaarheid van deze processen vind zij erg interessant. Inspiratie put zij uit de natuur, medische wetenschap, maar ook het filosofische thema synthese wordt aangeraakt. Geestelijke en sociale ontwikkelingen beïnvloeden haar concepten ook. Het werk van Martine de Jong komt monumentaal over; het is vaak groot, driedimensionaal en heeft een heldere vormtaal. Maar ook constructie en meerdere betekenis lagen in de objecten zijn kenmerkend voor haar werk.

In Martine’s kunstwerken is een mix van betekenissen en associaties verwerkt. Waarin niet één, maar meerdere betekenissen gelijktijdig duidelijk kunnen worden, zoals dat alleen binnen de kunst kan worden verbeeld. Ondertussen speelt het publiek een rol in het vermenigvuldigen van de betekenissen door de eigen gedachten te vermengen met de aanwezige concepten van het werk. Zoals Picasso het al eens zei; "Het geheim van de kunst is dat je betekenis kan vinden in plaats van ernaar te moeten zoeken." "Nooit je nieuwsgierigheid laten afnemen, stoppen met kijken of naar de definitie zoeken. Alle associaties die uitgelokt worden zijn de sleutel naar haar volgende werk". Aldus Martine. Als kunstenaar geniet zij ook erg van het uitdenken van nieuwe concepten, associeren en brainstormen.

http://www.martinedejong.com/

De kunstenaar concludeert dat het land, de natuur, lijkt stil te staan en daardoor een opgelegd kader niet lijkt te overschijden. Door de  natuur een vervoersmiddel te geven lijkt zij vooruit te kunnen komen en vormt de natuur een bedreiging ergens heen te gaan waar zij niet gewenst is. Daardoor rijzen er vragen: Hoe komt de natuur hier?Waar gaat zij heen? Het maken van natuur op deze plek is een menselijk activiteit., bedacht op een leefbaar gebied te creëren. Maar de schijnbaar stilstaande wereld van de natuur is volop in beweging. De natuur herneemt zichzelf om krachten op te bouwen en daarna tot een hoogtepunt te bloeien. Het leven in de natuur staat juist nooit stil, gaat over grenzen heen. De natuur rukt op! De pallets zijn duidelijk door mensen gemaakte units. Pallets gemaakt voor vervoer ook over grenzen heen, om de wereld te bevoorraden en te bedienen. Een praktisch en door mensen bedacht item. De wielen en de propellors bevestigen de associatie met vervoer en reizen. en maakt ons bewust van de grenzen die op het land en in het luchtruim gelden. Door deze units in de natuur te plaatsen vraagt het aandacht. De natuur is een onverwachte plek voor industrie en vervoer. 
Op deze manier wordt duidelijk dat de natuur haar eigen gang gaat en eigen weg van uitbreiden kiest. Op deze manier wordt de natuur minder gewenst dan wanneer we het groen opzoeken. Zoals de recreanten dat juist doen op deze plaats; een duidelijk ingekaderd stuk natuur, waar recreanten heen kunnen gaan, en het weer achter hen laten wanneer het hen belieft.

Zo kotm de vraag boven; moeten we de natuur beschermen tegen de indusrie en een ingerichte wereld? Wil ik de natuur behouden enkel op de aangewezen plaats? Moet de mens zichzelf beschermen tegen de oprukkende natuur, en het groen juist buiten onze praktische wereld houden? Zo is het denken over deze vragen in wezen een persoonlijke creatieve actie en het denken over de grenzen van hoe en waar ik natuur wil beleven.