Sepulchrum

Tineke Schoenmaker - Nederland

Ik neem de vrijheid om materialen uit de natuur te halen. Geef er een nieuwe, artificiele betekenis aan, waardoor het plotsklap cultuur wordt. Typerend voor deze werkwijze is dat mijn werk in feite begin nog einde kent: het is uit de natuur weggehaald, maar er ook weer in terecht gekomen, op dezelfde cyclische wijze waaraan alles wat in de natuur bestaatonderhevig is. 

 

Dit werk bestaat uit een aantal altaren die willekeurig in het landschap staan. Ze referenen aan de tijd dat Ellert en Brammert hier ' de dienst uitmaakten'. In die tijd bestond het landschap uit moerassen en zandverstuivingen. Intoegankelijk en rauw. De bewoners beleefden deze natuur als onvergankelijk en sterk. De mens was voor ondergeschikt. Offeren is een handeling die de hogere machten aanroept om zorg te dragen voor de voortgang van de levenscyclus. Door op de altaren elementen uit de natuur te plaatsen, te offeren, wil de kunstenaar zichtbaar maken dat de natuur altijd doorgaat, ook al wil de mens deze nog zo graag bedwingen.