Sanctuarium

Marc Walter - Canada

"Ik hecht groot belang aan de dialoog met de locatie waarin en waarmee ik werk. Ik loop urenland rond om de kern waarden (emotioneel, spirtitueel en materieel) te ontdekken. Daarna, wordt mijn werk mijn eigen interpretatie van het landschap en de elementen van het landschap en de elementen daarin en probeer een dialoog tussen de bezoeker en de situatie tot stand te brengen." 

http://www.marcwalter.ca

Sanctuarium betekent letterlijk (Wolters, 1987) heiligdom. Heilig betekent ‘afgezonderd van’. Een plek afgezonderd van de rest van het bos om te dienen als een meditatieplek, als een plek om even na te denken over natuur, de mens erin en hoe dat zich tot elkaar verhoudt. In het midden een minikanaal. Afgezonderd in het heiligdom. Verleden en heden grijpen in elkaar. Het werk bood een monumentale ruimte en muren gemaakt van 'zwevende' takken. Beide bakenden de ruimte af en gaven de mogelijkheid om de ogen te laten dwalen naar de omgeving. Hier vond de bezoeker een plaats om na te denken over heden en verleden waarin ook de geschiedenis van het Oranjekanaal past.  De wind bewoog de muren en het gras gaf warmte en comfort. Een schuilplaats om je diepste emoties te beleven.