Lillywhite

Roger Rigorth - Duitsland

"Het is mijn bedoeling om een symbolische artistieke taal te scheppen die gemakkelijk kan worden begrepen. Water, een boot of een vis zijn machtige oude symbolen. In het verleden konden de mensen er gewijde gevolgtrekkingen uit opmaken. Ook wij zijn in staat om te ‘spellen’ en we zijn daarbij ook in staat om dan een relatie te leggen tussen beeldfragmenten en de ruimte."

http://www.roger-rigorth.de

Is het een gigantisch bijennet of een vogelnest voor een uitheemse vogel? Het idee is dat van een hangende cocon, iets tussen lichaam en vaartuig. Het gaat over het veroeren van zaken die niet gezien kunnen worden, noch aangeraakt of geroken. Dingen die altijd en over rondom ons zijn. Gedachten die rondwaaien in de wind, of bedoelingen, goed of slecht, die de grenzen passeren. Roger Rigorth heeft het gemaakt als een uit de serie die wereldwijd is opgebouwd. Het werk heeft voor hem de betekenis van 'vanger van gedachten en dromen'. Gedachten en dromen van mensen uit heden en verleden die hier worden verzameld en waarvan hij later een boek wil maken.