Het verleden land

Jos Smink - Nederland

In het spanningsveld van kunst en werkelijkheid probeer ik op beschouwende en soms relativerende wijze uitdrukking te geven aan mijn werkelijkheidsbeleving. Onderdeel uit te maken van een groter geheel en dat zichtbaar maken in relatie met de omgeving is hier een uiting van.

http://www.jossmink.nl/index.htm

Ronde gaten in de grond omringt door zwerfkeien. In de gaten het witte zand van de zandverstuivingen die hier eertijds waren. Het lijkt alsof een langzaam werkende lavastroom het witte zand weer terugdrukt door de humuslaag die hier in de tientallen jaren bos is gevormd. Stilletjes lijken er steeds nieuwe ronde erupties bij te komen. Het verleden land komt weer in beeld.