Het huisje en de goot

Marco Dessardo - Italië

Marco Dessardo is een beeldhouwer en een monteur. Zijn werk, gemaakt op de plek zelf, is sterk op de omgeving betrokken om niet te zeggen dat de omgeving wordt opgeslokt, zowel indringend als poëtisch. De situatie (soms ontmanteld, of zelfs verwaarloosd, of plotseling opnieuw opgebouwd) wordt door de ingrepen die plaatsvinden verder uitgebreid en vormen een vreemd toevoegsel. Een toevoeging die ons uitnodigt om te dromen en te gaan wandelen daar waar de natuur is omgevormd tot een buitengewoon decor.

http://dessardo.com

Een 150 meter lange dakgoot verbindt het bos met het huisje van de ijsbaan. Als het regent stroomt het water door de goot en besproeit als het ware het bos. Het is hetzelfde water dat ook in het kanaal valt en zo komt er op symbolische wijze een verbinding tot stand tussen het stromen van het kanaalwater met het stromen van het water in de goot. Dankzij een technische voorziening stroomt er ook bij droog weer regelmatig water door de goot.