Gletsjer

 

Marek Ranis - USA

 Ik ben geïnteresseerd in hoe wij onze tijd en gebeurtenissen waarnemen, gezien door het prisma van het verleden en de toekomst. Ik wil dat mijn kunst de veranderingen in onze omgeving vastlegt en de manier waarop wij daarin aanwezig zijn. Door middel van mijn werk kijk ik, vanuit een breed cultureel en historisch perspectief, naar grote sociale en politieke gebeurtenissen, naar ecologie en ook naar geografische en politieke grenzen. Dat ik opgroeide in een Centraal Europees land onder een communistisch regiem en later woonde en werkte in diverse landen is een belangrijke drijfveer.

http://www.marekranis.com

Terug in het verre verleden zien we rauwe bergketens opdoemen. Tussen de rotsen en pieken stroomt de gletsjer waarmee een eerste stap werd gezet voor de omwentelingen in het landschap rond Schoonoord. De kunstenaar heeft met 200 boomstammen de contouren van dit landschap opnieuw in beeld gebracht. Om het echt te ervaren wandelen we onder de bergpieken door het kunstwerk heen en komen daarna terug op het pad.