Dorpswoningen

Thierry Godet - Duitsland

"In mijn natuurkunstwerken werken de voelbare en zichtbare uitingen van de elementen zoals: wind, rook, hitte, licht. Ook ben ik geïnteresseerd in fenomenen als klank, ritme en materiaalveranderingen in de natuurlijke omzetting- en vervalprocessen."

 

 

Is het een dorp in aanbouw of hebben de dorpelingen de streek verlaten om zodoende de wraakzucht van de vreselijke reuzen te ontvluchten? In ieder geval heeft Thierry Godet dit project bedoeld als een monument voor de moed en het doorzettingsvermogen van de mensen die in vroegere tijden het woeste Drentse landschap bewoonbaar maakten.