Dendritisch landschap

Chiel Kuijl - Nederland

In mijn werk neemt beweging een grote plaats in. De manier waarop de beweging zich verplaatst door het werk is als golfbewegingen. Het begint vaak groot en zet zich dan traag en slingerend door om later weer terug te komen. Als golven in een zwembad maar dan heel tastbaar. Ze verspreiden zich naar alle uithoeken, kaatsen terug, lijken te worden geabsorbeerd maar duiken dan toch weer op.

http://chiel.monalisa.net/

Natuur is geen ding, plek of wezen maar een gebeurtenis, een stroom, een proces. Het is overal om ons heen, het is overal en altijd. Natuur bestaat uit verbindingen tussen ketens van kleine onderdelen die weer verbonden zijn met ketens van net iets grotere onderdelen. DNA wordt een cel, een cel wordt een lichaam, een lichaam wordt een maatschappij. De verbindingen zijn niet statisch maar constant aan veranderingen onderhevig. Groei Mijn werk groeit als de natuur zelf. met eigen regels en gedrag. Al zijn de grote lijnen in beginsel wel duidelijk, het leidt z'n eigen leven en creëert z'n eigen vorm. Het groeit als een wortelstok, als aardappels, als schimmels, als gras. Vanuit een kern ontstaan nieuwe uitlopers die uitgroeien naar weer nieuwe kernen. Groei is het maken van nieuwe verbindingen. Ruimte Alles wat er aan te zien is, bestaat uit verbindingen in en om ruimte. Ruimte als het grote niets om ons heen die we pas zien als je er iets in zet. Draad definieert de ruimte zonder het zelf in te nemen. De touwen fungeren als de hulplijnen en strepen zoals je die ook in architectuurschetsen ziet. Ze geven richtingen aan, maar zijn zelf geen onderdeel van het gebouw of landschap. Ze vangen de ruimte en naaien de onderdelen aan elkaar.