Borderline

Mai Movrin - Nederland

Gefascineerd door de natuur met zijn immens adaptief vermogen, het continu in beweging zijn, evoluerend tot nieuwe vormen, symbioses, houd ik mij in mijn werk bezig met de tegenstelling tussen kracht en kwetsbaarheid in relatie tot het thema ‘natuurlijke geborgenheid’.Geborgenheid impliceert kracht maar ook kwetsbaarheid; kwetsbaarheid is de kracht van de geborgenheid, zij zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Deze spanning tussen kracht en kwetsbaarheid vertalend in vorm, materiaal en structuur, contrasterend èn daardoor elkaar versterkend, tot een harmonisch geheel is de kern van Mai's werk. Kracht en kwetsbaarheid gaan binnen deze tegenstelling een verbintenis aan zowel inhoudelijk als in beeld. In haar materiaalgebruik blijft ze dicht bij de natuur, onbewerkt maar daardoor vergankelijk. Wat blijft is de herinnering aan het werk in de vorm van een reliek.

http://www.maimovrin.nl/

Grenzen zijn in wezen een dynamisch gegeven, prikkelen de nieuwsgierigheid, nodigen uit om te overschreden te worden en roepen een spanningsveld op. Grenzen maken ons bewust van ons bestaan, onze cultuur en die van de medemens. Uitganspunt van de installatie is het centrum van onze creativiteit, de hersenen. Twee helften gescheiden maar ook verbonden, communicerend en afstemmend. Een dynamisch centrum, bewust en onbewust, een continu spanningsveld en prikkeling. Gevoel en verstand, soms duidelijk begrensd dan weer in elkaar verweven.