Bio-Tope & Bio-Lifejacket

Nobuho Nagasawa - Japan

In mijn werk creëer ik een interactieve ruimte, geïnspireerd op de ruimtelijke invulling van de fysieke, natuurlijke, maatschappelijke en historische aspecten van de locatie. Ik onderzoek de sociologische en psychologische context van iedere locatie op een manier die vergelijkbaar is met die van een archeoloog of een forensisch onderzoeker. Het is een dialoog met plaats en tijd, land en materie, verleden, mensen en de toekomst die zij creëren, nieuw, direct en op een zekere manier tijdloos.

http://www.artnet.com/awc/nobuho-nagasawa.html

Een echt Nederlands kunstwerk van fietswielen en zandzakken. In Nederland gaat het om te Overleven vooral om nog meer te fietsen lijkt de transparante koepel te zeggen. Uit de zandzakken op de rand zal straks van allerlei opschieten; bloemen en grassen ui de directe omgeving. Om de koepel hangen de reddingsvesten gereed. Je kunt er zaad en aarde en water in meenemen en zo zonder techniese hulpmiddelen overleven.