GreenArtSpot Okkenveen

Rainer Gross

Rainer Gross, die werd geboren in Berlijn en nu woonachtig is in België, begon met zijn werk als beeldhouwer in steen, alvorens zich te wijden aan hout in het midden van de jaren 1990. Sinds 2005 is hij zich steeds meer gaan richten op het maken van sculpturale installaties van lange en dunne latten van zwartgeblakerd hout. Door honderden of duizenden van deze latten met schroeven aan elkaar te bevestigen creëert hij zeer grote en ingrijpende constructies die altijd in een dialoog met de omgeving (in de natuur of architectuur) aangaan.

Rainer Gross ontwikkelt installaties met (meestal) vloeiende vormen, die soms grafisch en soms biologisch zijn. Terugkerende thema's zijn het meedogenloze verstrijken van de tijd, een verwijzing naar de cycliciteit, een harmonieus evenwicht van tegenstellingen en een beschouwing van de positie van de mens in de natuur. Zijn constructies zijn licht, imposant en geworteld. Ze bieden een directe visuele, ruimtelijke en tactiele ervaring en nodigen de toeschouwer uit om een nieuwe perceptie van hun milieu, ruimte, schalen en volumes.

In de loop der jaren heeft Rainer Gross velen in situ installaties  gemaakt op heel verschillende locaties, variërend van bouwvallige tot prestigieuze historische gebouwen en van paleis tuinen tot open landschappen.

In 2015-2016 is Natuurkunst Drenthe de samenwerking aangegaan met Into Nature. De tweede GreenArtSpot is een onderdeel van deze kunstexpeditie die van 2 juli t/m 18 september plaatsvindt in het landschap van de Drentsche Aa. Installatie kunstenaar Rainer Gross heeft de opdracht gekregen om de tweede GreenArtSpot te ontwikkelen.

Het werk van Rainer Gross volgt de bewegingen van de natuur. Zijn monumentale installaties van hout gaan altijd een dialoog aan met de omgeving. Gross bracht in augustus 2015 een bezoek aan Okkenveen om zich te oriënteren.

Het ontwerp

Wat is nou ‘natuur’? Is er nog natuur op de wereld dat niet door menselijk ingrijpen is veranderd? Moeten we een onderscheid maken tussen (echte?) ‘natuurlijke’ natuur en (kunstmatige?) ‘mens gemaakte’ natuur of natuur die blijft bestaan ondanks menselijke tussenkomst? Is ‘mens gemaakte’ natuur uiteindelijk niet ook natuurlijk? Iedereen is immers een deel van de natuur en onderworpen aan de eeuwige cyclus van het leven. Uit deze gedachtegang is het idee voor ‘Natuurlijk kunstmatig’ ontstaan.

Het kunstwerk zal een driedimensionale ervaring bieden en creëert een tegenwicht voor zijn natuurlijke omgeving. Tegelijkertijd, bij wijze van vereniging, kan het doen herinneren aan het precaire evenwicht van de natuur, de universele cyclus van het leven en de vergankelijkheid van de menselijke ingrepen. Dit werk gaat ook over de tijd en de beleving van de ruimte, over illusies en de relativiteit van grootte.

Het werk zal fungeren als een grootschalig ruimtelijke sculptuur die bezoekers een directe visuele, ruimtelijke en tactiele ervaring biedt. Door het aanbieden van steeds wisselende perspectieven, nodigt ‘ Natuurlijk kunstmatig’ de toeschouwer uit om op een andere manier te kijken naar de perceptie van zijn of haar milieu, van de ruimte, van schalen en volumes.