Onder de naam GreenArtSpots richt Natuurkunst Drenthe zich de komende jaren op het ontwikkelen van nieuwe grootschalige kunstprojecten in de landschappelijke omgeving van de provincie Drenthe. De stichting stelt zich als doel kunstprojecten te ontwikkelen die kunst, cultuur en natuur en landschap verbinden op verschillende locaties in de provincie.

Hiermee wil Natuurkunst Drenthe de locaties en haar omgeving versterken met een kunstproject sterk gelieerd aan die omgeving. Daarnaast wil de stichting een (inter-)nationaal werkend kunstenaar uitdagen en inspireren een project te ontwikkelen die een dialoog aan gaat met die omgeving. Resulterend in een aansprekend kunstwerk.

GreenArtSpots zijn kunstprojecten die zich laten inspireren door de locatie en omgeving en/of er een dialoog mee aangaan. Dat kan een ingreep in het landschap zijn, een toevoeging of verwijdering van onderdelen. Het doet iets met de cultuurwaarden van de locatie (van het heden, de toekomst of de historie), versterkt dit of staat er juist mee in contrast. De kunstenaar is vrij om zijn of haar eigen invalshoeken te kiezen waarbij ook de sociale, culturele, economische of politieke context van de locatie mee kunnen spelen. GreenArtSpots laat je door de kunstprojecten anders naar de omgeving kijken. Je kunt het van afstand aanschouwen, maar je er ook in of bij verplaatsen. Beleving ter plekke is essentieel. Daarnaast is de fysieke houdbaarheid van het kunstproject van minimaal tien jaar een voorwaarde.