Menhir Memory

 

Paola Vivian - Italië

“Kunst staat ons toe menselijke krachten en geest aanwezig, zichtbaar en tastbaar te maken. De mens zelf en de natuur zijn de resultante van mysterieuze en almachtige spelingen van deze krachten, die doordrongen zijn van het collectieve geheugen, dat energie opwekt en dat wordt opgewekt door gedachten, de intelligentie, het menselijk handelen, en door bewegingen van de natuur.”

 http://www.paolovivian.it

 

Paolo Vivian: “Ik werd geïnspireerd door de fascinerende archeologische geschiedenis van de streek. Ik probeer een verbinding te leggen tussen verschillende perioden en overblijfselen. Het project is ‘Menhir Memory’ genoemd omdat ik vorm wil geven aan de geschiedenis van de streek en mensen wil uitdagen hierover dieper na te denken. Ook met het doel om de toeschouwer bewust te maken van de natuur en omgeving en de rol die zij daar in hebben. De naam Menhir Memory verwijst ook naar de betekenis van cultusobject, en vanuit een ander gezichtspunt is het een zuil die zich richt naar de hemel."

 Locatie: Hoek Dorpsstraat/Holtweg