Drenthe Cathedral II

Herb Parker - USA

"Mijn werken in de natuur spreken een tweeslachtige taal komend uit drie verschillende gebieden: architectuur (ervaring), sculptuur (concept) en landschap (medium), De ideeën/ kwesties bewegen zich rond zaken als tijd, beweging, geschiedenis, cultuur, gemeenschap, dialoog, spiritualiteit, entropie en regeneratie. Mijn hoop is om een synthese te bereiken waarin natuurlijke vormen in dienst staan van architecturale idealen."

De architecturale structuur is gebouwd rond een spiralend pad dat eindigt in een kleine open ruimte, waar men kan zitten. 'Drenthe Cathedral' is met dezelfe opzet en materialen gebouwd als de mensen uit het Neolithicum deden die hier eerder woonden. Het kunstwerk vormt een contemplatieve omgeving met verwijzingen naar de natuur, de geschiedenis, de cultuur en natuurlijke processen.

 Locatie: Schadendijk/Parkeerplaats Staatsbosbeheer