Groene Revolutie

Stefan Ester (Duitsland)

Ik word steeds weer gefascineerd door de relatie die mensen hebben met de natuur en het contrast dat. De manier waarop mensen zich gedragen ondanks hun verbondenheid met de natuur. Zoals zij ingrijpen op een onverantwoordelijke en gevaarlijke manier in de grootschalige natuurlijke processen. Ook al zijn er sociale en politieke aspecten aanwezig in mijn werk. Kunst is in de eerste plaats bedoeld om mensen ‘te treffen’ en tot nadenken te stemmen.

http://www.esterart.com

Twee sterke symbolen voor de Groene Revolutie: de schop en de lepel. Zij verbeelden de landschappelijke ontwikkeling tijdens het bebossen (de schop) en de eerste levensbehoefte eten (de lepel). Het sociale aspect van de vele hardwerkende arbeiders vertaald in een krachtig beeld. De twee beelden zijn omcirkeld. De buitenste cirkel bestaat uit zwerfkeien en refereren aan de ijstijd en het gebruik van de stenen voor de flintenwegen. De middelste cirkel bestaat uit geel zand en turfresten die staan voor het leven op zand en veen. De binnenste cirkel is gemaakt van houtsnippers die verwijzen naar de vele bossen.

Locatie: hoek Aelderhooghe/Koemarsendrift