Wezup

In de 13e eeuw komt men al een vermelding van Wezup tegen. De dorpnaam Wezup is een samenvoeging van wese (is wei) en epe (is water of beek) en betekent dus feitelijk: weide aan de beek. Het kleine middeleeuwse esdorp is na 1850 vooral gegroeid door verdichting van de bestaande bebouwing ten zuidwesten van de Wezuperstraat en enige uitbreiding in de 20e eeuw. In het verleden waren er een groot aantal eenmanszaken gevestigd, zoals een bakkersbedrijf, een gruttersbedrijf, klompenmakerijen, een transportbedrijf, smederij, timmermansbedrijf en een schoenmakerij. Vaak hielp de hele familie mee. Van oudsher waren en zijn er twee horecabedrijven: Perkaan en Hegen.