Schoonoord

Schoonoord dankt zijn bestaan aan het bijna vijftig kilometer lange Oranjekanaal dat vanaf 1853 dwars door Drenthe werd gegraven om de veengebieden in de zuidoosthoek van de provincie te ontsluiten. Schoonoord ontstond bij de kruising van het kanaal met de oude handelsweg tussen Groningen en Coevorden. In de loop van de 19e eeuw breidde de bebouwing zich uit langs het kanaal, met onder meer een school en een kerk. In de eerste helft van de 20e eeuw nam vooral het transport over de weg toe, zodat het dorp zich vooral langs de weg uitbreidde. Tussen Schoonoord en De Kiel zijn nog kleine keuterijtjes uit deze periode te zien. Ook de ligging op de Rug van Sleen, een zandrug evenwijdig aan de Hondsrug, is vanaf hier goed herkenbaar.