Oosterhesselen

De oudste vermelding van het dorp dateert uit 1207, maar Oosterhesselen bestond al in de vroege Middeleeuwen. Het esdorp is ontstaan op de hoger gelegen delen van het Drents Plateau, in de nabijheid van de beekdalen van de Westerstroom en de Marsstroom. In de omgeving van Oosterhesselen is het esdorpenlandschap nog herkenbaar. Dicht bij het dorp liggen de Loo-es en de Molenes. De laaggelegen groenlanden, van elkaar gescheiden door slootjes en houtwallen, zijn ten noorden van het dorp bij de Westerstroom zichtbaar. Omstreeks 1850 kenmerkte de dorpsstructuur zich door een grote weilandbrink van 500 meter lang en 180 meter breed. De boerderijen stonden in een groot ovaal rondom de brink met de kerk in het midden. De oude kern met brink, bomen, kerk en boerderijen is nog steeds goed te herkennen, maar de bebouwing is veel dichter dan vroeger.

De kunstwerken