Gees

Het esdorp Gees ligt op een langgerekte gebogen zandrug waarover vroeger de oude Coevorderweg liep, een route die Drenthe met de provincies Overijssel en Groningen verbond. Het is een zogeheten flankendorp: tot 1850 lag de bebouwing aan één zijde van de es. Langs de oudste wegen van het dorp, de Dorpsstraat en de Oude Steeg, zijn bijzonder gave Saksische boerderijen te vinden die met de zij- of achterkant naar de weg toe liggen. Vooral doordat Gees in de vorige eeuw haar functie als hoofdplaats aan Oosterhesselen verloor, is het goed bewaard gebleven. Het oude gedeelte van Gees is dan ook beschermd dorpsgezicht. Ook in de omgeving van het dorp zijn veel elementen van het oude esdorpenlandschap – ‘opbollende’ es, houtwallen, lage groenlanden langs de Geserstroom – terug te vinden.

De kunstwerken