Aalden

Aalden is een karakteristiek esdorp dat dateert uit de vroege Middeleeuwen. Het zuidelijke deel van Aalden, sinds 1969 een beschermd dorpsgezicht, is een goed voorbeeld van een oorspronkelijk Drents esdorp. De schijnbaar ordeloos gegroepeerde boerderijen liggen hier nog altijd rondom de brink en langs de oorspronkelijke wegen en paden. Ook de relatie met de zuidelijk gelegen Aalder es bleef behouden. Te midden van de oude bebouwing werd slechts een enkele nieuwe boerderij bijgeplaatst. De latere dorpsuitbreiding voltrok zich ten noorden en noordwesten van de oude dorpskern, waardoor Aalden tot aan Zweeloo groeide en het huidige tweelingdorp ontstond.